Sleva 15 % na nákup nad 2000 Kč s kódem : svet15

722 900 209 po-pá 8:00 - 17:0 hod.
Můj účet Nákupní košík 0 Kč
/ EUR

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky CZ

 

Obchodní podmínky Slovensko

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2019

 

1. Úvodní ustanovení

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

3. Ceny zboží

4. Dodací lhůta

5. Odstoupení od kupní smlouvy

6. Reklamace zboží, záruční podmínky

7. Ochrana osobních dat

8. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

9. Závěrečná ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kreativnisvet.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Zákazníci ze Slovenské republiky a dalších zemí Evropské unie mohou objednávat na e-shopu: www.kreativnisvet.cz, kde jsou ceny uvedené v měně EUR, pokud v pravém horním rohu e-shopu změníte měnu z CZK na EUR. Tím se upraví dodací i platební podmínky pro země Evropské unie.

 

Provozovatel obchodu:

Kreativní svět s.r.o.

Vinohrady 220

664 61 Rebešovice

IČ: 291 90 177

Firma je vedená u u rejstříkového soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 64400

Firma je plátce DPH.

Banka CZ: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5056138001 / 5500

Banka EUR: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5056138001 / 5500

IBAN:  CZ4455000000005056138001 SWIFT: RZBCCZPP

 

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zablokovat nebo smazat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.8. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně aktuální daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.9. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.10. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.10.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.10.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.10.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.11. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.12. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.13. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. Ceny zboží

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na pobočce prodávajícího
 • platební kartou na pobočce prodávajícího
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: 5056138001/5500 Raiffeisen Bank
 • online kreditní nebo debetní kartou

Jednoduchý, rychlý a bezpečný způsob platby pro majitele kreditních i debetních karet.

Nezáleží na tom, u jaké banky máte vedený svůj účet. Karta však musí mít povolené platby na Internetu.

 

Využíváme platební bránu Gopay.

 

Hlavní výhodou je platba bez poplatků a rychlé odeslání zboží, díky tomu, že nečekáme na připsání peněz na náš účet.

 

Je platba kartou bezpečná?

Platební brána Gopay splňuje mezinárodní standard 3D Secure, citlivá data nikdy nesdílí s e-shopy a jako jedna z mála v ČR každý rok prochází nejpřísnějším mezinárodním bezpečnostním auditem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

 

Údaje ze své platební karty zadáváte přímo bance, nikdo z našich zaměstnanců nemá přístup k údajům o Vaší platební kartě.

 

Jaké platební karty přijímáme?

Gopay umožňuje platby tuzemskými i zahraničními kartami asociací MasterCard, VISA a Diners Club.

 

Hlavní výhody?

 • Nejpřísnější bezpečnostní systém (3D Secure).
 • Spolehlivá funkčnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Rychlé zpracování platby.

 

Jak to funguje?

1.    Vyberte platbu platební kartou.

2.    Zobrazí se vám bezpečná platební stránka systému, na níž vyplníte údaje a potvrdíte požadavek na provedení platby.

3.    Systém Gopay provede autentifikaci držitele karty

 • pokud výsledek autentifikace povolí platbu, systém odešle požadavek na autorizaci objednávky
 • nepovolí-li výsledek autentifikace pokračování, proces platby je zastaven

4.    Zobrazí se výsledek provedené platební transakce.

 

?Můžete si vybrat, zda chcete k provedení plné nebo částečné platby za zboží, objednané na našich webových stránkách, použít dárkové poukazy. Přečtěte si více zde o dárkových poukazech a o tom, jak je můžete kombinovat s jinými způsoby platby.

V e-mailu s potvrzením odeslání dostanete příslušný daňový doklad.

 

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti, platební kartou na pobočce či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

3.8. Pokud má zákazník platný slevový kód či kód z dárkové poukázky, vloží tento kód do příslušného pole / do poznámky na webovém formuláři pro odeslání objednávky. Jednotlivé slevy nelze kombinovat, pokud není uvedeno jinak. Pokud má zákazník věrnostní procentuální slevu na nákup, je zákazníkovi tato sleva automaticky odečtena při každém nákupu provedeném pod jeho registrací. Prodejce si vyhrazuje právo bez udání důvodu upravovat či rušit slevové kupony či věrnostní slevy.

3.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4. Dodací lhůta, doprava zboží

4.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.3. V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím a její vrácení prodávajícímu je prodávající oprávněn v souladu s § 2118 zák. č. 89/20212 Sb., občanský zákoník, kdy povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu a věc převzít oprávněn k následujícímu postupu

- při opětovném zaslání zásilky na žádost kupujícího je prodávající oprávněn navýšit cenu objednávky o přiměřenou kompenzaci za nevyzvednutí zásilky tj. o manipulační poplatek ve výši 250 Kč (náklady spojené se zpětnou logistikou, kontrolou zboží, likvidací nepoužitelných obalových materiálů a náklady na dopravu spojenou s opětovným odesláním), tato částka musí být uhrazena bankovním převodem před opětovným odesláním.

- kupující nepožaduje opětovné zaslání objednávky - má prodávající nárok na přiměřenou kompenzaci za nevyzvednutí zásilky o manipulační poplatek ve výši 499 Kč (náklady spojené se zpětnou logistikou, kontrolou zboží, likvidací nepoužitelných obalových materiálů a vynaložené poštovné tam a zpět), pokud kupující již zaplatil objednávku bankovním převodem nebo kartou je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu poníženou o tento manipulační poplatek, v případě, že byla zásilka na dobírku má prodávající nárok vymáhat tuto částku po kupujícím standardnímu právními kroky.

4.4. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. O tom, že prodejce předal zásilku k expedici zvolenému dopravci, je zákazník informován e-mailem.

4.5. V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.

4.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.7. Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu.

4.8. Kupující může využít následující způsoby dopravy:

4.8.1.

Přepravní společnost GLS

Klasické zásilky se zakoupeným zbožím z našeho e-shopu zasíláme přepravní společností GLS. Dodání zásilky k vám je do jednoho pracovního dne od vyzvednutí přepravní společností u nás. Kurýr vás předem informuje telefonicky o doručení a pokusí se zásilku doručit opakovaně.. Kurýrovi můžete zaplatit hotově i kartou.

 • Platba předem nebo online kartou: 99 Kč
 • Platba na dobírku: 148 Kč

Pohyb své zásilky můžete sledovat on-line na webu GLS: www.gls.cz

Česká pošta - balík do ruky

Klasické zásilky se zakoupeným zbožím z našeho e-shopu zasíláme prostřednictvím České pošty. Dodání zásilky k vám je do jednoho pracovního dne od vyzvednutí přepravní společností u nás. Kurýr vás předem informuje telefonicky o doručení a pokusí se zásilku doručit. V případě nedoručení bude zásilka umístěna na příslušnou balíkovou pobočku České pošty. Kurýrovi můžete zaplatit hotově i kartou.

 • Platba předem nebo online kartou: 99 Kč
 • Platba na dobírku: 148 Kč

Pohyb své zásilky můžete sledovat on-line na webu GLS: www.postaonline.cz/trackandtrace

Balíkovna - Česká republika

Váš balíček si můžete vyzvednout na jednom z výdejních míst služby České pošty Balikovna. Při nákupu si vyberete pobočku, která vám nejvíce vyhovuje a my vám na ni balíček doručíme. Platit v Balíkovně lze hotově i kartou.

 • Platba předem nebo online kartou: 69 Kč
 • Platba na dobírku: 118 Kč

Pohyb své zásilky můžete sledovat on-line na webu Balíkovny www.balikovna.cz/

Zásilkovna.cz - Česká republika

Váš balíček si můžete vyzvednout na jednom z výdejních míst Zásilkovny. Při nákupu si vyberete pobočku, která vám nejvíce vyhovuje a my vám na ni balíček doručíme. Platit v Zásilkovně lze hotově i kartou.

 • Platba předem nebo online kartou: 69 Kč
 • Platba na pobočce: 118 Kč

Pohyb své zásilky můžete sledovat on-line na webu Zásilkovny https://www.zasilkovna.cz/vyhledavani

 

4.8.2. Doprava do ostatních zemí

Cena, termín dodání i dopravce bude upřesněn na základě kalkulace. Vždy se budeme snažit najít pro kupujícího nejvýhodnějšího dopravce pro daný region, charakter i rozměry zásilky.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit Reklamační formulář poskytovaný prodávajícím, ke stažení zde: Reklamační list. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu pobočky prodávajícího (Kreativní svět s.r.o., Vinohrady 220, 664 61 Rebešovice, Česká republika) či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@kreativnisvet.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, má dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Reklamace zboží, záruční podmínky

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo pobočky, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6.7. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

6.8. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.9. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.10. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kreativnisvet.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.11. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

7. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies

7.1. Ochrana osobních údajů zde

7.2. Ukládání cookies zde

 

8. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

8.1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@kreativnisvet.cz.

8.2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

8.3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

8.4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

8.5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

8.7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8.8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

8.9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3. Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

9.4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Tyto náklady si kupující hradí sám.

9.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Kontaktní údaje prodávajícího sídlo firmy:

Kreativní svět s.r.o., Vinohrady 220, 664 61 Rebešovice, info@kreativnisvet.cz

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je Kreativní svět s.r.o., Vinohrady 220, 664 61 Rebešovice, Česká Republika, IČ: 29190177, DIČ: CZ29190177,  C 64400 vedená u Rejstříkového soudu v Brně.

Zákazníkem internetového obchodu www.kreativnisvet.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

 

Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu. Záruka se též nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

 • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

2. Vyřízení reklamace zásilky

Při případné reklamaci kupující kontaktujte prodávajícího písemně, e-mailem nebo telefonicky.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží k reklamaci zašle na kontaktní adresu prodávajícího:

 

Kreativní svět s.r.o., Vinohrady 220, 664 44 Rebešovice, Česká republika 

 

Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu tohoto dopravného.

Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace je doklad o zaplacení zboží a popis závady. Kompletní informace potřebné k vyřízení reklamace může kupující uvést do reklamačního listu, který může předat prodávajícímu e-mailem, osobně na provozovně nebo poštou spolu s reklamovaným zbožím.

 

Reklamační list je možné stáhnout zde: Reklamační list.  V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v místě provozovny společnosti. V případě bankovního převodu je kupující povinen sdělit prodávajícímu správné číslo účtu, na které si přeje vrácenou částku odeslat.

 

3. Reklamace dopravy

 

3.1. Převzetí zásilky

Kupující je povinen dodané zboží a připojené doklady bezprostředně po jejich převzetí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (například poškozený obal zásilky), oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, který je povinen sepsat na místě zápis o škodě. Tento zápis je nezbytný k vyřízení reklamace! Zákazník má právo neúplnou nebo poškozenou zásilku nepřebrat, v tomto případě je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a zároveň ihned kontaktovat odesílatele (internetový obchod) telefonicky nebo e-mailem. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. Pokud není tento postup dodržen, není možné poškozené nebo chybějící zboží nahradit.

 

Doporučený postup při poškozeném obsahu převzaté zásilky:

Pokud zásilka nevykazuje známky poškození a je adresátem potvrzen přebírací protokol dopravci, stává se zásilka vlastnictvím kupujícího. 

Doporučený postup při poškození obsahu převzaté zásilky je dle zvoleného dopravce následující:

 

 • v případě dopravy službou GLS

Kupující je povinen bez odkladu překontrolovat obsah zásilky a případné závady hlásit přepravci ihned, nejpozději do 2 dnů od doručení zásilky. Je důležité zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní. Doporučujeme kontaktovat dopravce bez odkladu, výrazně tak přispějete ke kladnému vyřízení reklamace.

Poznámka: Vzhledem k charakteru nabízeného zboží (skleněné lahvičky, porcelán, skleněné doplňky, křehké zboží, plátna apod.) doporučujeme otevřít zásilku bezprostředně po převzetí a překontrolovat, zda není zboží poškozeno i pokud obal poškozen není. Pokud zásilka při dodání jeví známky poškození, odmítněte ji převzít! Protokol o převzetí zboží nikdy nepodepisujte, aniž zboží u poškozené zásilky zkontrolujete!

Pokud k této nepříjemné situaci dojde, informujte nás neprodleně (nejpozději však následující pracovní den) o vzniklém stavu prostřednictvím e-mailu: info@kreativnisvet.cz nebo telefonicky: +420 722 900 209. Situace bude vyřešena v nejkratším možném čase.

V případě jakéhokoli dotazu, nesrovnalosti či potížích s dopravou nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!

 

3.2. Problémy s doručením

Protože pro doručování zásilek využíváme služeb externích společností, může se stát, že námi expedována zásilka k vám nedorazila v předem ohlášeném termínu. V takovém případě si nejprve velmi jednoduše ověřte, kde se vaše zásilka nachází.

Na váš email jsme zaslali podací číslo zásilky (pokud vám e-mail nepřišel, kontaktujte nás a bude vám číslo sděleno).

Ověřit si, kde je zásilka si můžete v online systému

GLS: https://www.gls.cz

Pokud společnost zásilku ztratila, okamžitě nás kontaktujte, abychom vám mohli vyřídit reklamaci ztracené zásilky a zaslat vám nové zboží.

 

4. Reklamace platby

 • v případě vzniku jakékoliv nejasnosti ohledně platby, prosím, neváhejte nás neprodleně kontaktovat.

 

5. Závěrečná ustanovení

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, vyhrazuje si prodejce požadovat po kupujícím částku na pokrytí zasílacích nákladů a manipulační poplatek 200 Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a v případě neodebrání dobírky s uhrazením poplatku za odeslání zboží v této výši.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1 .9 .2019. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Obchodné podmienky Slovensko

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.9.2019

 

1. Úvodné ustanovenia

2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

3. Ceny tovaru

4. Dodacia lehota

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6. Reklamácia tovaru, záručné podmienky

7. Ochrana osobných dát

8. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

9. Záverečné ustanovenia

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.kreativnisvet.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6. Zákazníci zo slovenských republiky a ďalších krajín Európskej únie môžu objednávať na e- shope : www.kreativnisvet.cz, kde sú ceny uvedené v mene EUR, ak v pravom hornom rohu e- shopu zmeníte menu z Kč na EUR. Tým sa upravia dodacie aj platobné podmienky pre krajiny Európskej únie.

 

Prevádzkovateľ obchodu:

Kreativní svět s.r.o

Vinohrady 220

664 61 Rebešovice

IČ: 291 90 177 

Firma je vedená v obchodnom registri u registračného súdu v Brne v oddieli C, vložke číslo 64400

Firma je platiteľ DPH.

Banka CZ: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 5056138001/5500 

Banka EUR: Raiffeisenbank, a.s. IBAN: CZ4455000000005056138001 SWIFT: RZBCCZPP

 

2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zablokovať alebo zmazať užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.7. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.8. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane aktuálnej dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.9. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.10. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

2.10.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

2.10.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

2.10.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

2.11. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

2.12. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ??či telefonicky).

2.13. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.14. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

3. Ceny tovaru

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na pobočke predávajúceho
 • platobnou kartou na pobočke predávajúceho
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho: Raiffeisenbank, a.s. IBAN: CZ4455000000005056138001 SWIFT: RZBCCZPP
 • online kreditnou alebo debetnou kartou

Jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob platby pre majiteľov kreditných i debetných kariet.

Nezáleží na tom, u akej banky máte vedený svoj účet. Karta však musí mať povolené platby na Internete .

 

Využívame platobnú bránu GoPay .

 

Hlavnou výhodou je platba bez poplatkov a rýchle odoslanie tovaru, vďaka tomu, že nečakáme na pripísanie peňazí na náš účet.

 

Je platba kartou bezpečná?

Platobná brána GoPay spĺňa medzinárodný štandard 3D Secure , citlivé dáta nikdy nezdieľa s e- shopami a ako jedna z mála v SR každý rok prechádza najprísnejším medzinárodným bezpečnostným auditom PCI DSS ( Payment Card Industry Data Security Standard).

 

Údaje zo svojej platobnej karty zadávate priamo banke, nikto z našich zamestnancov nemá prístup k údajom o Vašej platobnej karte.

 

Aké platobné karty prijímame?

GoPay umožňuje platby tuzemskými aj zahraničnými kartami asociácií MasterCard , VISA a Diners Club.

 

Hlavné výhody?

 • Najprísnejší bezpečnostný systém ( 3D Secure ).
 • Spoľahlivá funkčnosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • Rýchle spracovanie platby.

 

Ako to funguje?

1. Vyberte platbu platobnou kartou.   

2. Zobrazí sa vám bezpečná platobná stránka systému, na ktorej vyplníte údaje a potvrdíte požiadavku na uskutočnenie platby.   

3. Systém GoPay vykoná autentifikáciu držiteľa karty   

 • ak výsledok autentifikácie povolí platbu, systém odošle požiadavku na autorizáciu objednávky
 • ak nepovolí výsledok autentifikácie pokračovanie, proces platby je zastavený

4. Zobrazí sa výsledok vykonanej platobnej transakcie.   

 

 • darčekovým poukazom

Môžete si vybrať, či chcete na vykonanie úplnej alebo čiastočnej platby za tovar, objednaný na našich webových stránkach, použiť darčekové poukazy. Prečítajte si viac tu o darčekových poukazoch a o tom, ako ich môžete kombinovať s inými spôsobmi platby.

V e-mailu s potvrdením odoslania dostanete príslušný daňový doklad.

 

3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

3.4. V prípade platby v hotovosti, platobnou kartou na pobočke či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný hradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je uvedené inak.

3.8. Ak má zákazník platný zľavový kód či kód z darčekovej poukážky, vloží tento kód do príslušného poľa / do poznámky na webovom formulári pre odoslanie objednávky. Jednotlivé zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je uvedené inak. Ak má zákazník vernostnú percentuálnu zľavu na nákup, je zákazníkovi táto zľava automaticky odpočítaná pri každom nákupe vykonanom pod jeho registráciou. Predajca si vyhradzuje právo bez udania dôvodu upravovať či rušiť zľavové kupóny či vernostné zľavy.

3.9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho spoločne s tovarom alebo v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

4. Dodacia lehota, doprava tovaru

4.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.4. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, najneskôr však do 14 pracovných dní. O tom, že predajca odovzdal zásielku na expedíciu zvolenému dopravcovi, je zákazník informovaný e-mailom.

4.5. V prípade, že objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet, a to najneskôr do 14 dní od vzájomnej dohody.

4.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

4.7. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah zásielky a akékoľvek nezrovnalosti (poškodený tovar, chýbajúci tovar či chybne zaslané položky) okamžite oznámiť predávajúcemu.

4.8. Kupujúci môže využiť nasledujúce spôsoby dopravy: 

Doprava na Slovensko GLS

Klasické zásilky se zakoupeným zbožím z našeho e-shopu zasíláme i na Slovensko výhradně přepravní společností GLS. Dodání zásilky k vám je do tří pracovních dnů od vyzvednutí přepravní společností u nás. Kurýr vás předem informuje telefonicky o doručení.

 • Platba předem nebo online kartou: 9 €
 • Platba na dobírku: 12 €

Pohyb své zásilky můžete sledovat on-line na webu GLS: www.gls.cz

Zásilkovna.cz - Slovenská republika

Váš balíček si můžete vyzvednout na jednom z výdejních míst Zásilkovny. Při nákupu si vyberete pobočku, která vám nejvíce vyhovuje a my vám na ni balíček doručíme. Platit v Zásilkovně lze hotově a na vybraných pobočkách i kartou.

 • Platba předem nebo online kartou: 3,99 EUR
 • Platba na dobírku: 6,99 EUR

Pohyb své zásilky můžete sledovat on-line na webu webu Zásilkovny https://www.zasilkovna.cz/vyhledavani

 

5. Podmienky vrátenia peňazí a tovaru, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a nie je ho z hygienických dôvodov možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť Reklamačný formulár poskytovaný predávajúcim, na stiahnutie tu: Reklamačný list. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu pobočky predávajúceho (Kreativní svět s.r.o, Vinohrady 220 , 664 61 Rebešovice, Česká republika) alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@kreativnisvet.cz

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, má dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

6. Reklamácia tovaru, záručné podmienky

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

6.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

6.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

6.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

6.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

6.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

6.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky alebo pobočky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

6.7. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

6.8. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

6.9. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

6.10. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@kreativnisvet.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

6.11. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

6.12. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

7. Ochrana osobných údajov a ukladanie cookies

7.1. Ochrana osobných údajov tu

7.2. Ukladanie cookies tu

 

8. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

8.1. Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na našu emailovú adresu info@kreativnisvet.cz.

8.2. Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

8.3. Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo orgány určené Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

8.4. U Slovenskej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs.

8.5. Spotrebiteľ môže podať návrh u Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

8.6. Spotrebiteľ môže podať návrh tiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8.7. Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz.

8.8. V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika.

8.9. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

9.3. Upozorňujeme, že informácie na webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predajca môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

9.4. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Tieto náklady si kupujúci hradí sám.

9.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

Kontaktné údaje predávajúceho sídlo firmy:

Kreativní svět s.r.o, Vinohrady 220, 664 61 Rebešovice, info@kreativnisvet.cz

 

 

Reklamačný poriadok

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, č. 513/1991 Zb. a z.č . 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady ( ďalej len "reklamácia").

 

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Predávajúcim je Kreativní svět s.r.o, Vinohrady 220, 664 61 Rebešovice, Česká Republika, IČO: 29190177, DIČ: CZ 29190177, C 64400 vedená u registrového súdu v Brne. 

Zákazníkom internetového obchodu www.kreativnisvet.cz je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a kupujúci spotrebiteľ. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

 

Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým užívaním. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktorý musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za vady, vracia kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

 

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má, ak ide o:

 • vadu odstrániteľnú: právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

2. Vybavenie reklamácie zásielky

Pri prípadnej reklamácii kupujúci kontaktujte predávajúceho písomne, e-mailom alebo telefonicky.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim. Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať predávajúcemu, si kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi. Tovar na reklamáciu zašle na kontaktnú adresu predávajúceho:

 

Kreativní svět s.r.o, Vinohrady 220 , 664 61 Rebešovice, Česká republika 

 

Pri oprávnenej reklamácii má kupujúci právo na primeranú náhradu tohto dopravného.

Pokiaľ bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie je doklad o zaplatení tovaru a popis závady. Kompletné informácie potrebné na vybavenie reklamácie môže kupujúci uviesť do reklamačného listu, ktorý môže odovzdať predávajúcemu e-mailom, osobne na prevádzke alebo poštou spolu s reklamovaným tovarom.

 

Reklamačný list je možné stiahnuť tu: reklamačný list. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti na pokladni v mieste prevádzky spoločnosti. V prípade bankového prevodu je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu správne číslo účtu, na ktoré si želá vrátenú sumu odoslať. 

 

3. Reklamácia dopravy

 

3.1. Prevzatie zásielky

Kupujúci je povinný dodaný tovar a priložené doklady bezprostredne po ich prevzatí prehliadnuť a skontrolovať neporušenosť obalu. Ak príjemca zistí zjavné vady (napríklad poškodený obal zásielky), oznámi túto skutočnosť bez odkladu prepravcovi, ktorý je povinný spísať na mieste zápis o škode. Tento zápis je nevyhnutný na vybavenie reklamácie! Zákazník má právo neúplnú alebo poškodenú zásielku neprebrať, v tomto prípade je nutné spísať s dopravcom zápis o škode a zároveň ihneď kontaktovať odosielateľa (internetový obchod) telefonicky alebo e-mailom. Ak odporúčané kroky spotrebiteľ pri dodaní chybné zásielky urobí, výrazne tak prispeje k rýchlemu riešeniu reklamácie dodaného tovaru a jeho nového dodania. Ak nie je tento postup dodržaný, nie je možné poškodené alebo chýbajúce tovaru nahradiť.

 

Odporúčaný postup pri poškodenom obsahu prevzatej zásielky:

Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdený preberací protokol dopravcovi, stáva sa zásielka vlastníctvom kupujúceho. 

Odporúčaný postup pri poškodení obsahu prevzatej zásielky je podľa zvoleného dopravcu nasledujúci:

 

 • v prípade dopravy službou GLS:

Kupujúci je povinný bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné závady hlásiť prepravcovi ihneď, najneskôr do 2 dní od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní. Odporúčame kontaktovať dopravcu bez odkladu, výrazne tak prispejete ku kladnému vybaveniu reklamácie.

Poznámka: Vzhľadom k charakteru ponúkaného tovaru (sklenené fľaštičky, porcelán, sklenené doplnky, krehký tovar, plátna a pod.) Odporúčame otvoriť zásielku bezprostredne po prevzatí a prekontrolovať, či nie je tovar poškodený aj keď obal poškodený nie je. Ak zásielka pri dodaní javí známky poškodenia, odmietnite ju prevziať! Protokol o prevzatí tovaru nikdy nepodpisujte, aj keď poškodenú zásielku skontrolujete!

Pokiaľ k tejto nepríjemnej situácii dôjde, informujte nás bezodkladne (najneskôr však nasledujúci pracovný deň) o vzniknutom stave prostredníctvom e-mailu: info@kreativnisvet.cz alebo telefonicky: +420 722 900 209. Situácia bude vyriešená v najkratšom možnom čase.  

V prípade akéhokoľvek dotazu, nezrovnalosti či problémoch s dopravou nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre vás!

 

3.2. Problémy s doručením

Pretože pre doručovanie zásielok využívame služby externých spoločností, môže sa stať, že nami expedovaná zásielka k vám nedorazila vo vopred ohlásenom termíne. V takom prípade si najprv veľmi jednoducho overte, kde sa vaša zásielka nachádza.

Na váš email sme zaslali podacie číslo zásielky (ak vám email neprišiel, kontaktujte nás a bude vám číslo oznámené).

Overiť si, kde sa zásielka si môžete v online systéme

GLS: https://www.gls.cz 

Ak spoločnosť zásielku stratila, okamžite nás kontaktujte, aby sme vám mohli vybaviť reklamáciu stratenej zásielky a zaslať vám nový tovar.

 

4. Reklamácia platby

 • v prípade vzniku akejkoľvek nejasnosti ohľadom platby, prosím, neváhajte nás okamžite kontaktovať.

 

5. Záverečné ustanovenia

Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Zb.) podľa našich obchodných podmienok. Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, vyhradzuje si predajca požadovať po kupujúcom sumu na pokrytie zasielacích nákladov a manipulačný poplatok 8 EUR. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a v prípade neodobratia dobierky s uhradením poplatku za odoslanie tovaru v tejto výške.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2019. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

EET: Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

Váš Kreativnisvet.cz

Probuďte svou kreativitu!

Čtyřikrát do měsíce vám pošleme e-mail plný slev, novinek, tipů a rad pro vlastní tvoření.

Nemusíte mít strach, z odběru se odhlásíte jedním kliknutím. :)

Copyright 2021 Kreativní svět s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Facebook Instagram Twitter YouTube
Čekejte prosím...