Sleva 15 % na nákup nad 2000 Kč s kódem : svet15

722 900 209 po-pá 8:00 - 17:0 hod.
Můj účet Nákupní košík 0 Kč
/ EUR

Reklamace

Reklamace Česká republika
Reklamácie Slovensko

Postup při reklamaci zásilky dodané dopravcem - po rozbalení

Pokud zásilka nevykazuje známky poškození a je adresátem potvrzen předávací protokol dopravci, stává se zásilka vlastnictvím kupujícího.

1. Při případné reklamaci kupující kontaktuje prodávajícího písemně, e-mailem nebo telefonicky na tel.:+420 722 900 209

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

2. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží k reklamaci zašle na kontaktní adresu prodávajícího:

Kreativní svět s.r.o.,Vinohrady 220, 664 61 Rebešovice, Česká republika

Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu tohoto dopravného.

Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace je doklad o zaplacení zboží a popis závady.

3. Kompletní informace potřebné k vyřízení reklamace kupující uvede do reklamačního listu, který může předat prodávajícímu e-mailem, osobně na provozovně nebo poštou spolu s reklamovaným zbožím. Reklamační list je možné stáhnout zde: Reklamační list.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet do 14 dnů nebo předána v hotovosti na pokladně v místě provozovny společnosti. V případě bankovního převodu je kupující povinen sdělit prodávajícímu správné číslo účtu, na které si přeje vrácenou částku odeslat.

Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu. Záruka se též nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

  • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Postup při reklamaci očividně poškozené zásilky - pravděpodobně způsobené dopravcem

1. Kupující je povinen dodané zboží a připojené doklady bezprostředně po jejich převzetí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost obalu.

2. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (například poškozený obal zásilky), oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, který je povinen sepsat na místě zápis o škodě. Tento zápis je nezbytný k vyřízení reklamace!

3. Zákazník má právo neúplnou nebo poškozenou zásilku nepřebrat, v tomto případě je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a zároveň ihned kontaktovat odesílatele (internetový obchod) telefonicky nebo e-mailem.

4. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání.

5. Pokud není tento postup dodržen, není možné poškozené nebo chybějící zboží nahradit.

V případě, že kupujícímu byla dodána zásilka bez poškození vnějšího obalu, avšak uvnitř je výrobek/výrobky rozbitý a kupující zásilku od přepravce převzal, je řešena reklamace s prodávajícím.

Nejčastěji přepravujeme zásilky prostřednictvím společnosti GLS - doporučovaný postup dopravcem

1. Kupující je povinen bez odkladu překontrolovat obsah zásilky. Vzhledem k charakteru nabízeného zboží (porcelán, skleněné doplňky apod.) doporučujeme otevřít zásilku bezprostředně po převzetí a překontrolovat, zda není zboží poškozeno i pokud obal poškozen není. Pokud zásilka při dodání jeví známky poškození, odmítněte ji převzít! Protokol o převzetí zboží nikdy nepodepisujte, aniž zboží u poškozené zásilky zkontrolujete!

2. Případné závady hlásit přepravci ihned, nejpozději do 2 dnů od doručení zásilky. Doporučujeme kontaktovat dopravce bez odkladu, výrazně tak přispějete ke kladnému vyřízení reklamace.

3. Je důležité zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní.

4. Pokud k této nepříjemné situaci dojde, informujte nás neprodleně (nejpozději však následující pracovní den) o vzniklé situaci, prostřednictvím e-mailu: info@kreativnisvet.cz nebo telefonicky: +420 777 900 209. Situace bude vyřešena v nejkratším možném čase.

Reklamace termínu dodání - problémy s doručením

Protože pro doručování zásilek využíváme služeb externích společností, může se stát, že námi expedována zásilka k vám nedorazila v předem ohlášeném termínu.

1. Nejprve si velmi jednoduše ověřte, kde se vaše zásilka nachází.

2. Na váš email jsme zaslali podací číslo zásilky (pokud vám e-mail nepřišel, kontaktujte nás a bude vám číslo sděleno).

3. Ověřit si, kde je zásilka si můžete v online systému GLS:

https://www.gls.cz

4. Pokud společnost zásilku ztratila, okamžitě nás kontaktujte, abychom vám mohli vyřídit reklamaci ztracené zásilky a zaslat vám nové zboží.

Reklamace platby

V případě vzniku jakékoliv nejasnosti ohledně platby, prosím, neváhejte nás neprodleně kontaktovat.

Závěrem

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník, zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, vyhrazuje si prodejce požadovat po kupujícím částku na pokrytí zasílacích nákladů a manipulační poplatek 200 Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a v případě neodebrání dobírky s uhrazením poplatku za odeslání zboží v této výši.

EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V případě jakéhokoli dotazu, nesrovnalosti či potížích s dopravou nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!
Váš Kreativní svět

 

Reklamácie Slovensko

Postup pri reklamácii zásielky dodané dopravcom - po rozbalení

Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdený preberací protokol dopravcovia, stáva sa zásielka vlastníctvom kupujúceho.
 
1. Pri prípadnej reklamácii kupujúci kontaktuje predávajúceho písomne, e-mailom alebo telefonicky na tel .: +420 722 900 209.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu. Beh lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

2. Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať predávajúcemu, si kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi. Tovar na reklamáciu zašle na kontaktnú adresu predávajúceho:

Kreativní svět s.r.o., Vinohrady 220, 66461 Rebešovice, Česká republika

 Pri oprávnenej reklamácii má kupujúci právo na primeranú náhradu tohto dopravného.

Pokiaľ bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie je doklad o zaplatení tovaru a popis závady.

3. Kompletné informácie potrebné na vybavenie reklamácie kupujúci uvedie do reklamačného listu, ktorý môže odovzdať predávajúcemu e-mailom, osobne na prevádzke alebo poštou spolu s reklamovaným tovarom. Reklamačný list je možné stiahnuť tu: reklamačný list.

4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená kupujúcemu prevodom na bankový účet do 14 dní alebo odovzdaná v hotovosti na pokladni v mieste prevádzky spoločnosti. V prípade bankového prevodu je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu správne číslo účtu, na ktoré si želá vrátenú sumu odoslať.

Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúce k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za vady, vracia kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

 Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má, ak ide o:

vadu odstrániteľnú: právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Postup pri reklamácii očividne poškodenej zásielky - pravdepodobne spôsobené dopravcom

1. Kupujúci je povinný dodaný tovar a priložené doklady bezprostredne po ich prevzatí prehliadnuť a skontrolovať neporušenosť obalu.

2. Ak príjemca zistí zjavné vady (napríklad poškodený obal zásielky), oznámi túto skutočnosť bez odkladu prepravcovi, ktorý je povinný spísať na mieste zápis o škode. Tento zápis je nevyhnutný na vybavenie reklamácie!

3. Zákazník má právo neúplnú alebo poškodenú zásielku neprebrať, v tomto prípade je nutné spísať s dopravcom zápis o škode a zároveň ihneď kontaktovať odosielateľa (internetový obchod) telefonicky alebo e-mailom.

4. Ak odporúčané kroky spotrebiteľ pri dodaní chybné zásielky urobí, výrazne tak prispeje k rýchlemu riešeniu reklamácie dodaného tovaru a jeho nového dodania.

5. Ak nie je tento postup dodržaný, nie je možné poškodené alebo chýbajúce tovaru nahradiť.

V prípade, že kupujúcemu bola dodaná zásielka bez poškodenia vonkajšieho obalu, avšak vnútri je výrobok / výrobky rozbitý a kupujúci zásielku od prepravcu prevzal, je riešená reklamácie s prodávajícím.

Najčastejšie prepravujeme zásielky prostredníctvom spoločnosti GLS - odporúčaný postup dopravcom

1. Kupujúci je povinný bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky. Vzhľadom k charakteru ponúkaného tovaru (porcelán, sklenené doplnky apod.) Odporúčame otvoriť zásielku bezprostredne po prevzatí a prekontrolovať, či nie je tovar poškodený aj keď obal poškodený nie je. Ak zásielka pri dodaní javí známky poškodenia, odmietnite ju prevziať! Protokol o prevzatí tovaru nikdy nepodpisujte bez toho u poškodenej zásielky skontrolujete!

2. Prípadné závady hlásiť prepravcovi ihneď, najneskôr do 2 dní od doručenia zásielky. Odporúčame kontaktovať dopravcu bez odkladu, výrazne tak prispejete ku kladnému vybavenie reklamácie.

3. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.

4. Ak k tejto nepríjemnej situácii dôjde, informujte nás bezodkladne (najneskôr však nasledujúci pracovný deň) o vzniknutej situácii, prostredníctvom e-mailu: info@kreativnisvet.cz alebo telefonicky: +420 777 271 692. Situácia bude vyriešená v najkratšom možnom čase.

Reklamácia termínu dodania - problémy s doručením

Pretože pre doručovanie zásielok využívame služby externých spoločností, môže sa stať, že nami expedovaná zásielka k vám nedorazila vo vopred ohlásenom termíne.

1. Najprv si veľmi jednoducho overte, kde sa vaša zásielka nachádza.

2. Na váš email sme zaslali podacie číslo zásielky (ak vám email neprišiel, kontaktujte nás a bude vám číslo oznámené).

3. Overiť si, kde sa zásielka si môžete v online systéme PPL:

https://www.gls.cz

4. Ak spoločnosť zásielku stratila, okamžite nás kontaktujte, aby sme vám mohli vybaviť reklamáciu stratenej zásielky a zaslať vám nový tovar.

Reklamácia platby

V prípade vzniku akejkoľvek nejasnosti ohľadom platby, prosím, neváhajte nás okamžite kontaktovať.

Záverom

Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník, zák.č. 89/2012 Zb., V platnom znení) podľa našich obchodných podmienok. Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, vyhradzuje si predajca požadovať po kupujúcom sumu na pokrytie zasielacích nákladov a manipulačný poplatok 75 EUR. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a v prípade neodobratie dobierky s uhradením poplatku za odoslanie tovaru v tejto výške.

EET: Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

V prípade akéhokoľvek dotazu, nezrovnalosti či problémoch s dopravou nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre vás!

 

 

Probuďte svou kreativitu!

Čtyřikrát do měsíce vám pošleme e-mail plný slev, novinek, tipů a rad pro vlastní tvoření.

Nemusíte mít strach, z odběru se odhlásíte jedním kliknutím. :)

Copyright 2021 Kreativní svět s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Facebook Instagram Twitter YouTube
Čekejte prosím...